Pot ser que la diferència de potencial entre els terminals d’una bateria sigui un contrari en direcció a EMF?


Resposta 1:

Sí, quan una font externa està forçant una tensió més forta en sentit contrari. La tensió als terminals d’una bateria és aproximadament la d’una bateria ideal amb l’EMF nominal en sèrie amb resistència, la resistència interna de la bateria. Una font de tensió externa pot caure sobre la resistència d'una tensió superior a la de la bateria però d'una polaritat oposada. Els terminals externs de la bateria tindran aquesta tensió externa. Aquesta disposició normalment és destructiva per a la bateria, però la majoria de les bateries poden mantenir aquesta tensió inversa si s’aplica com un pols de curta durada.