Distingiu entre una funció d’oferta i una corba d’oferta. Quina diferència hi ha entre un canvi en la quantitat subministrada i un canvi en la corba d’oferta?


Resposta 1:

La funció de subministrament mostra la relació entre la quantitat subministrada i tots els factors que afecten l’oferta com el preu de la mercaderia, els preus d’entrada, la tecnologia, la política de govern, les expectatives del productor, etc. Mentre que, la corba d’oferta relaciona la quantitat subministrada específicament amb el preu de la mercaderia. Generalment és inclinat cap amunt.

El canvi en la quantitat subministrada d’una mercaderia és w.r.t. al seu propi preu, mentre que la variació de la corba d’oferta és deguda a factors diferents del preu de la mercaderia en qüestió.