Com es pot saber la diferència entre dos elements diferents?


Resposta 1:

Primer cal determinar si es tracta d’un compost o d’un element.

Això es pot fer mitjançant diversos mètodes, un és l'electròlisi un altre escalfament per separar els elements-òxid mercúric

Aleshores si es determina que es tracta d’un element, amb l’ús de la taula periòdica podem fer els passos següents

es pot fer una anàlisi més. Comportament de gasos, inerts (heli, argó) o molt reactius com el clor. També comporten les lleis del gas, com PV = nRT. Quan es converteixen en sòlids o líquids en aquestes condicions. Tractament de sòlids, reactivitat, conductora (sodi, magnesi) conductora, (or, plata, coure platí) anàlisi espectral de la línia groga per al sodi i la massa tot l’espectroscòpia ajudarà a identificar un element.

També observacions comunes, plat de plata d'or, carboni, fòsfor.