Si la diferència entre l'interès compost i l'interès simple sobre una quantitat determinada durant 2 anys, el 8% anual és de Rs. 32, aleshores la suma és?


Resposta 1:

Taxa = 8% = 8/100 = 2/25

Se suposa principal = 625, ja que el denominador de la fracció és 25 i el temps = 2 YRS, és a dir, 25 ^ 2

Ara, SI per 2 YRS = 50 + 50 = 100

CI durant 2 anys = 50 + 54 = 104

Ara, CI-SI = 104-100 = 4

Però la diferència en qüestió és de 32 €

Així doncs, 4 = 32 ......... (1)

I, 625 = suma ... (2)

Multiplicant la creu (1) n (2) que obtenim

Suma = 32 × 625/4 = $ 5000

Podeu resoldre aquestes preguntes de moltes maneres, però aquest mètode és el més eficient, especialment per als exàmens competitius ... Gràcies per llegir

Qualsevol consulta és la més ben rebuda