Si la tensió representa una diferència d'energia entre dos punts, per què els aparells electrònics no utilitzen la mateixa quantitat d'energia?


Resposta 1:

Com que la resistència, mesurada en Ohm (Ω), varia d’aparell a aparell, tan dissenyat i construït pels enginyers.

Baixa resistència: molta corrent, mesurada a Ampere (A), per tant, molta potència.

Alta resistència: menys corrent, menys potència.

La fórmula és: U = R * I (U per a tensió, R per a resistència, I per a corrent,

o I = U / R.

La potència (mesurada en Watts (W) és el múltiple de I & U, P = U * I.


Resposta 2:

El voltatge per si mateix no és energia. És un dels components de l’energia.

L’energia és: KWH = V * I * H * PF; on V = Voltatge; I = Actual; H = hora en hora i PF = Factor de potència.

Per tant, si dos electrodomèstics tenen un corrent de càrrega nominal diferent, un temps diferent utilitzat i un factor de potència diferent, encara que estiguin alimentats pel mateix voltatge, els seus consums d'energia seran diferents.


Resposta 3:

Oh, no, no ho és.

Representa la diferència de potencial entre dos punts.

La paraula "potencial" és la clau com a primera mesura de la disponibilitat d'energia.

Una sola bateria AA té una diferència potencial d'1,5 volts: no es pot conduir realment un cotxe Tesla.

Tanmateix, la presa de sortida del vostre habitatge té, segons el lloc on viviu, una diferència de potencial de 110V o 220V (a Pakistan la majoria de les vegades és 0V).

Així doncs, pot aportar molta més energia: fer funcionar una nevera o un aspirador, per exemple.


Resposta 4:

Cada dispositiu electrònic està dissenyat específicament per a un voltatge i això sovint és determinat per la font d'energia o la bateria. La càrrega del dispositiu és funció del que fa i de l'eficiència que ho fa.

Suggeriria que el voltatge uniforme té tan poc valor a part que les bateries produeixen energia elèctrica a tensions nominals, que l'única raó per la qual trobem molts articles amb bateries que utilitzen un múltiple d'1,2 V és que la pila alcalina és econòmica. No té sentit coaccionar el disseny en estàndards estrets, quan encara es desenvolupen les tecnologies electròniques.


Resposta 5:

Cada dispositiu electrònic està dissenyat específicament per a un voltatge i això sovint és determinat per la font d'energia o la bateria. La càrrega del dispositiu és funció del que fa i de l'eficiència que ho fa.

Suggeriria que el voltatge uniforme té tan poc valor a part que les bateries produeixen energia elèctrica a tensions nominals, que l'única raó per la qual trobem molts articles amb bateries que utilitzen un múltiple d'1,2 V és que la pila alcalina és econòmica. No té sentit coaccionar el disseny en estàndards estrets, quan encara es desenvolupen les tecnologies electròniques.


Resposta 6:

Cada dispositiu electrònic està dissenyat específicament per a un voltatge i això sovint és determinat per la font d'energia o la bateria. La càrrega del dispositiu és funció del que fa i de l'eficiència que ho fa.

Suggeriria que el voltatge uniforme té tan poc valor a part que les bateries produeixen energia elèctrica a tensions nominals, que l'única raó per la qual trobem molts articles amb bateries que utilitzen un múltiple d'1,2 V és que la pila alcalina és econòmica. No té sentit coaccionar el disseny en estàndards estrets, quan encara es desenvolupen les tecnologies electròniques.


Resposta 7:

Cada dispositiu electrònic està dissenyat específicament per a un voltatge i això sovint és determinat per la font d'energia o la bateria. La càrrega del dispositiu és funció del que fa i de l'eficiència que ho fa.

Suggeriria que el voltatge uniforme té tan poc valor a part que les bateries produeixen energia elèctrica a tensions nominals, que l'única raó per la qual trobem molts articles amb bateries que utilitzen un múltiple d'1,2 V és que la pila alcalina és econòmica. No té sentit coaccionar el disseny en estàndards estrets, quan encara es desenvolupen les tecnologies electròniques.