En comptabilitat, quina diferència hi ha entre contractació i realització?


Resposta 1:

En comptabilitat comptable significa reconèixer un esdeveniment / transacció en els estats financers que implica transferència de valor entre dues parts, tant si l'empresa ha rebut immediatament els efectius o no per a aquest esdeveniment concret. Un esdeveniment provoca un canvi a la secció Actius, passius o recursos propis del balanç.

D'altra banda, la realització significa rebre efectiu real per a la transacció.

Així, en el sistema de cobrament, pot rebre o no que el negoci pugui rebre, però en el moment de la realització s’ha de rebre efectiu o s’ha de convertir l’esdeveniment en efectiu per a la liquidació final de la transacció.