En francès, quina diferència hi ha entre “J’essaye” i “J’essaie”?


Resposta 1:

no hi ha cap diferència entre ambdues formes, ja que els verbs francesos que acaben en -yer es poden conjugar amb dues formes en la primera persona del temps present.

Ex: je paye o je paie (pagador) / jessessa o jessessaya (assagista)

Les verbes en ~ ayer (comme balayer) poden conserver l'y dans toute la conjugaison o remplacer a l'igual que jo devant un ein muet.

Liste des verbes en ayer

balayer - bayer - bégayer - brayer - déblayer - débrayer - défrayer - délayer - dérayer - désembrayer - désenrayer - drayer - effrayer - égayer - embrayer - enrayer - érayer - essayer - étayer - frayer - layer - monnayer - pagayer - payer - pré - payer rayer - réessayer - relayer - remblayer - rentraer - amortidor - ressayer - s'effrayer - s'égayer - s'enrayer - s'essayer - s'étayer - se frayer - se pagador - se rayer - se relayer - sous-payer - contribuent - zézayer -