En canons, quina diferència hi ha entre un calibre i un cartutx?


Resposta 1:

Ni tan sols estan relacionats entre ells. "Gauge" és un terme que s’aplica habitualment a les escopetes ... En referència al diàmetre del forat. Tanmateix, moltes boles de plom de diàmetre de pivot ferien una lliura. (És un sistema molt antic ...)

De manera que un "calibre 12" trigaria 12 boles de plom de diàmetre per fer una lliura.

Des dels temps antics, aquestes mesures s’han normalitzat.

Un cartutx és una ronda fixa de munició que inclou la caixa, l’imprimació, la pols i el projectil.

Allò que el públic general fa referència sovint com a "bala".


Resposta 2:

en realitat no són diferents, ja que són dues coses completament separades.

Un cartutx és el conjunt del projectil premsat a l'extrem d'una closca que conté el propulsor explosiu (pólvora) i la tapa de tret. Sovint es diu bala, encara que crec que tècnicament la bala és només la part del projectil.

El gauge s'utilitza per referir-se al diàmetre de l'altura de coses, com ara petxines d'escopeta. El diàmetre de l’alçada de les bales s’anomena calibre.