La diferència de potencial entre els dos punts d’un circuit és la mateixa?


Resposta 1:

La diferència (caiguda) de potencial augmentarà linealment amb la distància entre els dos punts perquè la resistència d’un conductor és funció de la longitud (i l’amplada) del filferro. Si el "circuit" es troba a l'escala de transmissió de potència a través d'un país, seria important, si es troba en un circuit integrat, serà extremadament reduït.


Resposta 2:

És equivalent a l’altura entre dos punts d’un paisatge.

Suposem que el punt A té un potencial de 12 V respecte al terra / referència i el punt B té un potencial de 5 V respecte a terra. Aleshores, el punt A té un potencial de 7V per sobre del punt B. O la diferència de potencial entre el punt A i B és de 7V. La diferència de potencial entre B i A és de - 7V.

Espero que ho tingueu.