Hi ha alguna diferència entre la transmissió en temps real HTTP i la transmissió en directe HTTP?


Resposta 1:

HTTP Streaming proporciona un flux de dades d’un sol byte en un mètode de descàrrega progressiva a un client.

La transmissió en directe de HTTP proporciona accés a diversos fluxos de bytes adaptatius als quals un client pot canviar en temps real segons la velocitat de connexió disponible a Internet. Per exemple, si un usuari està mirant un vídeo en un punt d’accés WiFi d’ample de banda elevat a 1,5 Mbps, el senyal WiFi es degrada, el client pot compensar-se canviant a una capa de 750 Kbps del flux sense interrupció per a l’usuari. Una altra qualitat de la tecnologia de transmissió en directe és una millor seguretat en les dades lliurades a un client a causa dels petits "trossos" de dades transmesos i afegits en temps real per a la reproducció del client. No és probable que descarregueu un vídeo complet des d’una URL d’un Live Stream.