Hi ha alguna diferència entre les macros que codifiquen per a Excel i les macros que codifiquen per a PowerPoint?


Resposta 1:

Tot i que Excel i PowerPoint són productes de Microsoft i formen part d’Office Package, cadascuna de les eines és molt diferent amb el seu propi conjunt de regles. A més, tot i que el llenguatge base és VBA, el procés sobre com fer front a diferents programes diferents és diferent a diferents plataformes.

Per tant, per respondre a la vostra pregunta: sí, hi ha una diferència significativa, tot i que els fonaments bàsics són iguals.