Hi ha alguna diferència entre el nom d’una marca i el logotip d’una marca?


Resposta 1:

Hi ha una gran diferència entre tots dos. Tot i que sovint s’utilitzen de forma intercanviable, un logotip no és una marca.

Una marca millor es pot descriure com un sentiment o una promesa associada a una empresa. Penseu en Nike que promet excel·lència atlètica o que Apple promet productes superiors. Les persones associaven Walmart a la comoditat i a baix cost. Mercedes tracta tot de luxe. Aquesta és la marca i tot el seu màrqueting solidifica aquesta sensació o promesa.

Un logotip és l’element visual principal adjunt a una empresa. Els més famosos inclouen el swoosh Nike, el Apple o el paó de NBC. Un bon logotip és senzill i reconeixible. Si el màrqueting és un tren que posa una marca al món, el logotip és el motor.

Una empresa que controla bé la seva marca es converteix en una marca. Nike va gastar anys i milions de dòlars de màrqueting per fer dels seus productes sinònim de grandesa. Ara la gent està disposada a pagar preus elevats per qualsevol cosa amb un Nike swoosh al damunt, a causa de la promesa d'excel·lència. Nike s’ha convertit en un nom de marca perquè van controlar la seva marca i van aconseguir que els consumidors hi creguessin.


Resposta 2:

No. No són el mateix.

Un logotip i una marca són dues coses diferents que han de treballar junts.

Què és un logotip?

el logotip és un element fàcilment reproduïble i recognoscible. Portarà un nom, un símbol, uns colors especificats o una marca comercial. El logotip és una presentació visual d'un nom i d'una posició de negoci. Un logotip ben dissenyat ha de recordar un moment, memòria o emoció dels espectadors pel propietari del logotip. El logotip identifica el nom de la marca i es comunica amb ella.

Què és una marca?

Una marca és definició de negoci, no només un símbol. És la representació i la posició empresarials del mercat. És l’essència del vostre negoci, la percepció del valor que promet als vostres clients

Comproveu aquests gràfics mostren la diferència entre un logotip i una marca:


Resposta 3:

No. No són el mateix.

Un logotip i una marca són dues coses diferents que han de treballar junts.

Què és un logotip?

el logotip és un element fàcilment reproduïble i recognoscible. Portarà un nom, un símbol, uns colors especificats o una marca comercial. El logotip és una presentació visual d'un nom i d'una posició de negoci. Un logotip ben dissenyat ha de recordar un moment, memòria o emoció dels espectadors pel propietari del logotip. El logotip identifica el nom de la marca i es comunica amb ella.

Què és una marca?

Una marca és definició de negoci, no només un símbol. És la representació i la posició empresarials del mercat. És l’essència del vostre negoci, la percepció del valor que promet als vostres clients

Comproveu aquests gràfics mostren la diferència entre un logotip i una marca: