Hi ha alguna diferència entre un diploma en enginyeria civil i un diploma en enginyeria civil?


Resposta 1:

El pla d’estudis de la tecnologia d’enginyeria civil va sortir uns anys després d’haver començat a treballar a la meva carrera d’enginyeria civil. Però, pel que puc dir, la major diferència és que allà on el grau en enginyeria civil dedica més temps a la teoria i l’aprenentatge d’aplicar els principis bàsics de l’enginyeria i les matemàtiques, mentre que un títol en enginyeria civil està dissenyat per ensenyar les aplicacions pràctiques de l’enginyeria civil. mitjançant l’aprenentatge dels principis i el maneig més del treball. Després de la seva graduació, els enginyers civils desenvolupen plans i programes per a la feina amb l'assistència de tècnics, mentre que els tècnics en enginyeria civil es dediquen més a realitzar proves i supervisió del treball.


Resposta 2:

Gràcies per A2A Joseph. Actualment, hi ha un gran nombre de cursos per triar, ja que volem especialitzar-nos en totes les assignatures majors a menors.

Per experiència, s’ha observat que hi ha universitats o instituts educatius que desenvolupen cursos basats en determinades combinacions d’assignatures en funció de les necessitats actuals o futuristes de creixement.

No és fàcil entendre la diferència entre dos cursos només cal mirar els seus noms. Com heu dit, pel que fa al nom, tots dos són estudis de diploma i semblen similars. Tanmateix, heu d’aprofundir en els detalls i podeu consultar la llista d’assignatures per comprendre la diferència entre tots dos.

Espero que us ajudi.