Hi ha alguna diferència entre CFD i ANSYS?


Resposta 1:

ANSYS és el nom del paquet de programari en el qual ANSYS Fluent és un sub-programari.

Stands CFD per a la "dinàmica computacional de fluids", aquest tema cobreix la implementació de diversos mètodes numèrics per resoldre diversos problemes complexos mitjançant algoritmes.

Al sistema ANSYS Fluent, la solució es resol segons els principis dels mètodes numèrics, les equacions de govern, els algoritmes, etc. Per contra, es pot dir que ANSYS Fluent és una aplicació que és un programari d'aplicació CFD. Com que els problemes de la CFD triguen molt a solucionar-se mitjançant càlculs manuals.