Hi ha alguna diferència entre Ethereum i Ether?


Resposta 1:

Ethereum és la plataforma on es poden crear DApps o Aplicacions distribuïdes. Proporciona la infraestructura necessària perquè un desenvolupador creï una aplicació i la desplegui. Segons les paraules d'Ethereum, haurien de ser considerades un "ordinador mundial que no s'atura mai".

D'altra banda, l'Eter és el combustible de la xarxa Ethereum. Si una aplicació (efectivament un desenvolupador) vol utilitzar la plataforma Ethereum, ha de pagar una petita quota als miners, que mantenen la xarxa en funcionament tot el temps. Aquestes tarifes es donen en forma d’Èter. Així que en termes simples, Ether és la moneda de la plataforma anomenada Ethereum. Encara que Ether i Ethereum s'utilitzen de forma intercanviable com a criptomoneda.