Hi ha alguna diferència entre els plàstics i els materials inelàstics?


Resposta 1:

El material plàstic després de carregar el seu punt de producció respectiu serà sotmès a tensió, és a dir, l'allargament que continua fins i tot quan s'atura la pujada de càrrega. Alguns materials tindran un lleuger augment de força abans que es produeixi un trencament sobtat.

Els materials inelàstics no experimentaran allargament ni desviació i fins a la seva màxima força s’arribarà a trencar-se de forma sobtada generalment mitjançant un trencament de cisalla.