No hi ha diferència entre un nombre racional i una fracció?


Resposta 1:

Es pot representar un nombre racional com a fracció. Per exemple, la meitat sol representar-se a 1/2. Però també ho és el 2/4 o el 3/6. Per tant, està clar que un nombre racional no és (prou) el mateix que una fracció.

Totes dues es poden representar amb una expansió decimal, per exemple 1/2 = 0,5.

El nombre racional subjacent amb què vam començar (la meitat) és el mateix, no obstant això el representem.


Resposta 2:

Els nombres racionals són els mateixos que les fraccions dels nombres enters. Però hi ha un altre tipus de fraccions que no són nombres racionals.

Per exemple, les fraccions

π2\frac{\pi}{2}

,

1e\frac{1}{e}

,

22\frac{\sqrt{2}}{2}

no són nombres racionals. I la fracció

x2+1x\frac{x^2+1}{x}

ni tan sols és un número. És una expressió algebraica.


Resposta 3:

Els nombres racionals són els mateixos que les fraccions dels nombres enters. Però hi ha un altre tipus de fraccions que no són nombres racionals.

Per exemple, les fraccions

π2\frac{\pi}{2}

,

1e\frac{1}{e}

,

22\frac{\sqrt{2}}{2}

no són nombres racionals. I la fracció

x2+1x\frac{x^2+1}{x}

ni tan sols és un número. És una expressió algebraica.


Resposta 4:

Els nombres racionals són els mateixos que les fraccions dels nombres enters. Però hi ha un altre tipus de fraccions que no són nombres racionals.

Per exemple, les fraccions

π2\frac{\pi}{2}

,

1e\frac{1}{e}

,

22\frac{\sqrt{2}}{2}

no són nombres racionals. I la fracció

x2+1x\frac{x^2+1}{x}

ni tan sols és un número. És una expressió algebraica.