Programació d'aprenentatge: quina diferència hi ha entre visibilitat: amagada i pantalla: cap?


Resposta 1:

visibilitat encara no deixa espai per a l’element de la pàgina. No l’elimina de la pàgina.

la visualització cap no elimina l'element del flux normal de la pàgina i permet completar altres elements. Encara és accessible a través del DOM.

Aquesta no és l’explicació completa, però n’hi ha prou amb tirar-los endavant.


Resposta 2:

Si feu servir pantalla: cap, l'efecte seria el mateix que si haguéssiu suprimit completament l'element de la pàgina web.

El navegador no mostrarà l’element ni cap fill, tot i que encara hi serà i el podeu modificar mitjançant CSS o JavaScript.

Vegem l'exemple.

HTML:

Primer
Segona
Tercer

I el CSS:

.box1, .box-2, .box-3 {
    alçada: 30px;
}

.box-2 {
    visualització: cap;
}

Si executeu aquest codi, veureu que el navegador mostra la primera i la tercera div, mentre que actua com si la segona divisió no hi fos.

Ara, en lloc de mostrar: cap, posa la visibilitat: allà amagada.

El que veuràs ràpidament és que hi ha un buit de 30px entre aquestes dues caselles. Això vol dir que el navegador web encara mostra l'element, però és invisible. Es troba allà mateix, ocupa l'espai i no s'elimina completament de la pàgina web com amb pantalla: cap