Física: quina diferència hi ha entre la força i la interacció?


Resposta 1:

Aquí tractem la semàntica, hi trobareu diverses definicions de força i interacció.

Simplement mirar la paraula interacció, inter + acció, significa una acció entre les coses, en física, entre objectes. El que provoca l’acció és una força. Una força actua per canviar l'estat de moviment d'un objecte. Així doncs, està interaccionant amb l'objecte.

Interacció, interacció és un sinònim aquí per influència, produir un efecte en.


Resposta 2:

Crec que la magnitud és l’energia total de la força, mentre que la intensitat és l’energia d’aquesta força en un moment determinat lluny de la font. La interacció seria una descripció del resultat. Com aquell esdeveniment va afectar els objectes (va canviar l'estat), generalment es tradueix en impuls en direcció, però en un sentit general, la interacció inclouria compressió, deformació, tèrmica, química, etc.