Gestió de la cadena de subministrament: hi ha alguna diferència entre agent de compensació i desviament i agent de transport i reenviament? si sí, què?


Resposta 1:

agent de transport i de reenviament

al port

agent de compensació i desviament

al port

agent de compensació i desviament

agent de transport i de reenviament

Agents de neteja

Neteja i reenviament

agent de transport i de reenviament.

Neteja i reenviament

Portar i reenviar

  1. COM EXPORTAR LA IMPORTACIÓ.COM Agents de neteja i desviament Com es pot convertir en agent de compensació de duanes a l'Índia?

Edita

  1. Agent de compensació: agent certificat per CHA que pot netejar mercaderies al port. Agents de compensació i transbordament: CHA o no CHA que pot netejar, emmagatzemar, reenviar, transportar el material.Carreier / transportista / transportista de mercaderies: que realitzen la transferència de mercaderies recollint documents d'altres.

Resposta 2:

La cadena de subministrament global depèn molt de l'experiència dels tres més competents. En aquest context modern, es fa un gran ús de la tecnologia per satisfer la creixent demanda de comerç electrònic com a subcontractació. Les responsabilitats d’un transportista de mercaderies són primordials. És imprescindible assegurar-nos que donem crèdit on es mereix. Per exemple, l'existència de transportistes de mercaderies existeix a partir dels següents: El paper d’un transportista en el comerç internacional.

  • Recaptació d’impostos governamentals sobre importacions i exportacions. La globalització que es va produir a partir de la tecnologia moderna. La complexitat dels tràmits duaners i d’altres tràmits d’importació i exportació. Necessitat d’una àmplia gamma de serveis a les cadenes de subministrament. La necessitat d’execució d’enviaments. per tots els modes de transport.La necessitat de subcontractació.

Abans d’entrar en el veritable paper d’enviament de mercaderies, primer hem de tenir en compte això;

No podem exhaurir les funcions d’un transportista de mercaderies pel que fa a la cadena de subministrament. Per donar-vos una imatge viva, podem descriure un remitent com una part que s’assegura que les mercaderies cotitzades a nivell mundial es desplacin del punt d’origen al punt de destinació en el moment adequat, el lloc adequat en bon estat i també al cost més econòmic. possible.

No hi ha una definició específica del terme Transmissor de mercaderies, perquè els diferents estats o països coneixen el transportista amb diferents noms; agent de compensació, agent de duanes, transport i enviament, però, malgrat els diferents noms, tenen gairebé el mateix paper dins del procés de la cadena de subministrament.

A continuació es detallen els rols de transportistes de mercaderies

Consultors

Els transportistes de mercaderies aconsellen a molts importadors i proveïdors en el procés de la cadena de subministrament; Per exemple, aconsellen l’elecció dels envasos, l’elecció de la ruta i el mode de transport, el tipus de cobertura d’assegurança necessària per a la càrrega, les normes i reglaments duaners i també la documentació de transport que també es consulti al transportista quan. tramitació de la carta de crèdit segons els requisits bancaris.

Organitzador / planificador d'importacions

Pot ser que les importacions i exportacions que estiguin en trànsit hagin de passar per molts processos abans d’arribar a la destinació final. Aquests processos són molt complexos i necessiten desviadors per afrontar diverses etapes, per exemple, els enviaments poden requerir consolidacions que impliquen un grup d’enviaments que s’ajustin a l’estàndard de similitud requerit i a la mateixa destinació, per exemple, durant el transbord o quan es tracti de càrrega especial.

El transportista també és responsable de la planificació del transport pel que fa a la càrrega pesada del projecte, depenent de la capacitat que negocia les tarifes del transport a les millors tarifes en nom del client (importador, exportador o qualsevol altra persona interessada en serveis de 3pls).

El fet de tenir cura de la descàrrega de la càrrega dels mitjans de transport dels transportistes també pot trencar gran part de consolidacions, verificació de la càrrega, lliurament local i en cas de sondeig marítim durant pèrdues de càrrega o danys que l'exercici hauria de realitzar a la seva presència en nom de el propietari de la càrrega.

Organitzador d’exportacions

Els transportistes de mercaderies són part clau en el procés d'exportació de càrrega. Organitza per al següent; La recollida de la càrrega que s’exporta des de l’origen pot ser de la fàbrica, empaquetar i, potser, marcar cal que ho faci, reserva de mercaderies i d’espai, emissió de documents de transport, documents d’acompanyament de mercaderies, supervisar la sortida i enviament de consells a


Resposta 3:

Transportista i transportista s’assegura fonamentalment el negoci de diversos exportadors i importadors i té la capacitat / facilitat d’emmagatzemar la càrrega que pertany als clients al seu magatzem (normalment tots els grans remitents tenen els seus propis magatzems)

Organitzar la distribució o "reenviament" de la càrrega segons les instruccions del seu client. Podria ser un enrutament regular o diversos enrutaments, etc.

Agent de compensació és la persona que és una empresa acreditada amb les autoritats duaneres locals, agències de fronteres, port, etc.

consultar i processar els pagaments de drets i IVA segons s’escau. Per obtenir més informació sobre l'agent de neteja, transport i enviament, podeu visitar- http://lmjlogisticsltd.in


Resposta 4:

Transportista i transportista s’assegura fonamentalment el negoci de diversos exportadors i importadors i té la capacitat / facilitat d’emmagatzemar la càrrega que pertany als clients al seu magatzem (normalment tots els grans remitents tenen els seus propis magatzems)

Organitzar la distribució o "reenviament" de la càrrega segons les instruccions del seu client. Podria ser un enrutament regular o diversos enrutaments, etc.

Agent de compensació és la persona que és una empresa acreditada amb les autoritats duaneres locals, agències de fronteres, port, etc.

consultar i processar els pagaments de drets i IVA segons s’escau. Per obtenir més informació sobre l'agent de neteja, transport i enviament, podeu visitar- http://lmjlogisticsltd.in