La diferència entre un nombre de dos dígits que s'obté intercanviant la posició dels seus dígits és de 36. Quina diferència hi ha entre els dos dígits d'aquest número?


Resposta 1:

Hola

Pregunta molt fàcil

Siguin 10x + y quan x, y són xifres diferents de zero.

Invers aquest número = 10y + x.

Diferència dels dos nombres = 9 (xy)

Ara, 9 (xy) = 36. així xy = 4.

Aquesta és la resposta a aquesta pregunta. També hi pot haver els números següents que satisfan l'equació

Els casos possibles són (x, y): 5,1; 6,2; 7,3; 8,4; 9,5: 5 casos

Espero que ajudi :)


Resposta 2:

Suposem que el dígit del lloc de la unitat és x i el desè lloc del dígit és y. (x

Tan,

10 * y + x és el número original de dos dígits

10 * x + y és el nombre que obtenim en intercanviar els dígits

Segons la pregunta,

=> (10 * i + x) - (10 * x + i) = 36

=> 10 * i - i -10 * x + x = 36

=> 9 * i - 9 * x = 36

=> 9 * (i - x) = 36

=> I - x = 36/9

=> I - x = 4

Per tant, la diferència entre els dígits del nombre és de 4.


Resposta 3:

Assumim-

#Case 1: un número de dos dígits. sigui “10a + k”

on "k" és un dígit a lloc d'unitats i "a" és un dígit a desenes.

Ara #Case 2-Number s'inverteix. Ara això vol dir que "k" és al lloc de les desenes i "a" al lloc de les unitats.

Per tant, el número és "10k + a".

Des que es va donar

la diferència dels dos nombres és de 36.

Tan.

(10a + k) - (10k + a) = 36.

9a - 9k = 36

9 (ak) = 36.

ak = 4.

Ara suposo que tens la teva resposta.

Bon dia..


Resposta 4:

Assumim-

#Case 1: un número de dos dígits. sigui “10a + k”

on "k" és un dígit a lloc d'unitats i "a" és un dígit a desenes.

Ara #Case 2-Number s'inverteix. Ara això vol dir que "k" és al lloc de les desenes i "a" al lloc de les unitats.

Per tant, el número és "10k + a".

Des que es va donar

la diferència dels dos nombres és de 36.

Tan.

(10a + k) - (10k + a) = 36.

9a - 9k = 36

9 (ak) = 36.

ak = 4.

Ara suposo que tens la teva resposta.

Bon dia..