La relació entre les edats actuals de A i B és de 4: 5. Si la diferència entre les seves edats és de 8 anys, quina és la suma de les seves edats actuals?


Resposta 1:

Aquest tipus de sumes basades en ràtio es resolen generalment mitjançant variables. (Hi ha altres maneres, però la manera més fàcil és prendre variables. Aneu a buscar processos fàcils que no pas els difícils dels exàmens. Estalviareu el temps i la concentració)

Solució:-. Hem d’esbrinar les edats actuals i després afegir-les.

Prenem l’edat d’A com 4y i B i 5 anys. Aleshores segons el problema,

5y-4y = 8. (He agafat 5y primer, ja que 5y és major que 4y)

O, y = 8. Així, l'edat de A és (4 * 8 = 32 anys) i la de B és (5 * 8 = 40 anys)

Així, les edats actuals d’A i B són de 32 i 40 anys. Ara només cal afegir-los i tindreu la resposta. 32 + 40 = 72 anys.