La suma de dos nombres és 361 i la diferència entre els dos nombres és 173. Quins són els dos nombres?


Resposta 1:

Sigui x i y els dos nombres. Segons la afirmació, la suma d’aquests dos nombres és de 361

x + y = 361 ........... Ex. 1

Segons la declaració, la diferència d'aquests dos nombres és de 173. D'aquesta manera

x - y = 173 ....... .. 2

Sobre el càlcul del valor de x a partir de laq. 2

xi = 173

x = 173 + i

Substituint aquest valor de x en equitat. 1

x + i = 361

(173 + i) + i = 361

173 + i + i = 361

173 + 2y = 361

2y = 361-173

2y = 188

i = 188/2

i = 94

Ara posant el valor de y en Eq. 1

x + i = 361

x + 94 = 361

x = 361–94

x = 267

Així, els dos nombres són 267 i 94

Respon que els dos números són 267 i 94

Ara comproveu la correcció de la resposta si poseu els valors a l’Eq. 1

x + i = 361

267 + 94 = 361

361 = 361

La resposta és correcta.