Valors i principis: hi ha alguna diferència entre conducta i comportament?


Resposta 1:

-Els comportaments són les accions demostrades i la conducta és la relació entre accions i normes.

-El comportament és una evidència que una persona és capaç de realitzar una acció. La conducta és un judici de la congruència d’un comportament amb les normes governants.

-Considereu un comportament en diferents entorns amb normes diferents. El mateix comportament considerat normal (una bona conducta) en una circumstància pot ser inapropiat (mala conducta) en una altra circumstància.

-El comportament diu poc sobre la capacitat de la persona que demostra aquesta acció per comprendre i actuar dins de les directrius d’un determinat conjunt de normes. D'altra banda, la conducta pot revelar el bé que algú entén i respon als estímuls dins de les normes.