Quines diferències hi ha entre treball social, administració social i política social?


Resposta 1:

Com a camps acadèmics? El treball social és el treball realitzat per professionals formats per ajudar i habilitar les persones vulnerables i l'estudi i la formació d'aquestes. L'administració social és l'estudi de la gestió i la gestió de polítiques. La política social és l'estudi científic científic de la necessitat social i de com les societats concebre i reaccionar-hi des d'una perspectiva política, econòmica, sociològica, històrica i jurídica.


Resposta 2:

Treball social: treball que realitza una persona capacitada (l’assistent social ha de tenir un BSW o MSW) per donar suport a les persones a superar les obstàtiques i aliviar condicions indesitjades.

Administració social: és la institució que presta serveis socials a les persones. És la transacció entre una agència social i la persona.

Política social: es tracta de lleis que donen suport a l'avanç de persones marginades o desvinculades.