Quina diferència hi ha entre els procediments i les funcions emmagatzemades a MySQL?


Resposta 1:
  1. UNA FUNCIÓ sempre retorna un valor mitjançant la sentència de devolució. - Escenaris pràctics, quan s'espera que es retorni un valor, que al seu torn ajudi a la computació en resta de codi

PROCEDIMENT pot retornar un o més valors mitjançant paràmetres o pot no tornar-ne cap.

Els paràmetres IN, OUT, INOUT són diferents. IN serà l’entrada al procediment. OUT serà la sortida del procediment i això ajuda a obtenir la sortida del procediment. INOUT normalment un mateix paràmetre es comporta tant com a entrada com a sortida.

2. Les funcions s’utilitzen normalment per a càlculs en què com a procediments s’utilitzen normalment per executar la lògica empresarial.

3. Una Funció només retorna un valor. El procediment pot retornar diversos valors (màxim 1024).

4. El procediment emmagatzemat sempre retorna un valor enter de zero per defecte. Mentre que els tipus de retorn de funcions podrien ser escalars o valors de taula o taula. Això es deu a les funcions destinades principalment a la computació

5. Els procediments emmagatzemats tenen un pla d’execució precompilat, on les funcions no ho són. - A causa del pla precompilat, per a rutines, es prefereix molt el procediment emmagatzemat.

6. Una funció pot trucar-se directament per una instrucció SQL com select_nom_funció de dual, mentre que els procediments no es poden.

7. El procediment emmagatzemat té la seguretat i redueix el trànsit de xarxa i, a més, podem trucar al procediment emmagatzemat en qualsevol núm. d'aplicacions alhora.

8. Una funció es pot utilitzar a les consultes SQL mentre que un procediment no es pot utilitzar a les consultes SQL. Això causa una diferència important de la funció b / w i els procediments.

Espero que us ajudi !!!

No dubteu en mantenir-vos en contacte a través de tltpriya2003@gmail.com (mailto: tltpriya2003@gmail.com) o Happyprogramguidingfrompriyaraj (Happyprogramguidingfrompriyaraj)


Resposta 2:
  • Els procediments emmagatzemats són objectes de compilació prèvia que es compilen per primera vegada i es guarda el format compilat que s'executa sempre que es truca. Però la funció es compila i s’executa cada vegada que s’anomena. Els procediments emmagatzemats s’utilitzen com a scripts i les funcions s’utilitzen com a mètodes Procediments emmagatzemats no poden retornar una variable de taula on com a funció pot fer-ho, podeu utilitzar procediments emmagatzemats per alterar els paràmetres de l’entorn del servidor on com utilitzant funcions que no podeu.

Per obtenir més detalls, visiteu: Una revisió més àmplia sobre la funció i el procediment emmagatzemat a SQL Server


Resposta 3:

Tant les funcions com els procediments emmagatzemats són una seqüència d’instruccions SQL emmagatzemades a la base de dades per a un accés futur.

Procediments emmagatzemats: no es pot anomenar un procediment a partir de les instruccions DML. Les proves s’analitzen i es compilen. Els processos s’utilitzen principalment per processar les tasques.Procedure no retorna value.procedure pot retornar més d’un valor mitjançant el paràmetre OUT. Es guarden en compilats. format a la base de dades en què es compilen com s'executen funcions i s'executa el temps d'execució. S'utilitza un procediment per executar lògica comercial.

Funcions: les operacions DML realitzen funcions. Les funcions sempre retornen un valor únic a la persona que truca. Les funcions s’utilitzen principalment per calcular valors.Una funció s’utilitza per calcular un valor. El tipus de devolució pot ser escalar o taula o valors de taula.

Llegiu més diferència aquí