Quina creus que és la diferència entre el biaix de confirmació i l’efecte Einstellung?


Resposta 1:

Einstellung és el desenvolupament d’un estat d’ànim mecanitzat. Sovint anomenat conjunt de resolució de problemes, Einstellung es refereix a la predisposició d’una persona per resoldre un problema determinat d’una manera específica, tot i que existeixen mètodes millors o més adequats per resoldre el problema.

L’efecte Einstellung és l’efecte negatiu de l’experiència anterior a l’hora de resoldre nous problemes. L’efecte Einstellung s’ha provat experimentalment en molts contextos diferents.

L’exemple més famós (que va provocar l’aprofitament del terme de Luchins i Luchins) [cita requerida] és l’experiment de les gerres d’aigua de Luchins, en què es va demanar als subjectes que resolguessin una sèrie de problemes de les gerres d’aigua. Després de resoldre molts problemes amb la mateixa solució, els subjectes van aplicar la mateixa solució a problemes posteriors, encara que existís una solució més simple (Luchins, 1942). Es poden trobar altres experiments sobre l'efecte Einstellung a L'efecte d'Einstellung sobre els processos compositius i la rigidesa del comportament, un enfocament variacional sobre l'efecte d'Einstellung.