Què és exactament una activitat, vista i context a l’SDK d’Android i quina diferència hi ha entre aquestes?


Resposta 1:

L’activitat és la pantalla d’Android que veieu quan feu clic en alguns botons. La pantalla que obtindreu en obrir una pantalla s’anomena activitat del llançador.

La visualització és la que defineix l'activitat. Hi ha moltes vistes que descriuen l’activitat. Alguns d'ells els vaig enumerar aquí, vista de text, editview etc

El menú contextual és el tipus de menú a Android. Apareix quan l'usuari fa clic i manté en compte un widget particular.