Quina diferència hi ha entre el periodisme i la comunicació de masses i que té un abast més ampli?


Resposta 1:

Una qüestió d’abast / audiència. La comunicació principal és qualsevol tipus de comunicació que arribi a una gran audiència. El contingut d'aquesta comunicació pot ser periodisme (d'aquí una confusió), però pot ser qualsevol altra cosa. Una pel·lícula de Hollywood és comunicació de masses, però no periodisme. La televisió és la més gran dels mitjans de comunicació i es pot fer servir per emetre periodisme, però també és un programa de prova o un lloc comercial, cap dels quals és periodisme. El periodisme no té res a veure sobre l'abast ni el canal, sinó sobre l'activitat mateixa. Si es reuneix i es transmet material material digne a altres, és periodisme. Una revista nínxol molt petita sobre, per exemple, les col·leccions de segells, pot ser un periodisme d’alta qualitat i tot el contrari de la comunicació de masses.