Quina diferència hi ha entre la còpia de seguretat incremental acumulada i la còpia de seguretat incremental diferencial a Oracle?


Resposta 1:
  • Una còpia de seguretat diferencial, que realitza una còpia de seguretat de tots els blocs canviats després de la còpia de seguretat incremental més recent dels nivells 1 o 0A de còpia de seguretat acumulada, que realitza una còpia de seguretat de tots els blocs canviats després de la còpia de seguretat incremental més recent al nivell 0

Les còpies de seguretat acumulatives són preferibles a les còpies de seguretat diferencials quan el temps de recuperació és més important que l'espai del disc, ja que durant la recuperació cada còpia de seguretat diferencial s'ha d'aplicar successivament.

Utilitzeu còpies de seguretat incrementals acumulatives en lloc de diferencials, si hi ha prou espai al disc per emmagatzemar còpies de seguretat incrementals acumulades.