Quina diferència hi ha entre les etiquetes div i span?


Resposta 1:

Bona pregunta

Les etiquetes s'utilitzen per agrupar l'element html relacionat, com ara l'element p, h2, h3.

L'element div s'utilitza per organitzar el document html i el fa llegible fins i tot per a altres programadors. L'element Div no té cap efecte en el navegador web, però té més sentit per als desenvolupadors.

Encara que es tracta d’un element en línia que s’utilitza per afectar un text, les paraules no provoquen una ruptura de línia.


Resposta 2:

La gent està molt complicada. Google el té a la llum.

La diferència entre un interval i un div és que un element de span està en línia i s'utilitza generalment per a un petit fragment d'HTML dins d'una línia (com per exemple dins d'un paràgraf) mentre que un element div (divisió) és una línia de blocs (bàsicament equivalent). per tenir un salt de línia abans i després) i solia agrupar trossos més grans de codi.

Penseu en la pàgina web com a un assaig i és com aquesta div s'utilitza per estilitzar paràgrafs i s'utilitza el format per sentenciar frases.


Resposta 3:

Un element a nivell de bloc comença sempre en una nova línia i ocupa tota l'amplada disponible (s'estén cap a l'esquerra i la dreta fins a la mesura de la seva mesura possible).

Un element en línia no s'inicia en una nova línia i només ocupa tanta amplada com calgui.

Aquí div és un element a nivell de bloc on el span és un element en línia.

Elements HTML i elements en línia