Quina diferència hi ha entre poc i poc?


Resposta 1:

Hola,

"Una mica" i "poc" són quantificadors incomptables. Les utilitzem amb substàncies incontables com ara diners i aigua. Però, no volen dir el mateix.

  • "Una mica" vol dir una petita quantitat, però n’hi ha prou. Com que tinc una mica de diners a la butxaca, puc comprar aquesta samarreta. Tinc pocs diners. Realment no em puc permetre el luxe de comprar aquesta samarreta.

Bona sort,


Resposta 2:

A continuació es presenta la diferència entre "poc" i "una mica".

Poc = no gaire (és a dir, gairebé cap) Així doncs, l’adjectiu “poc” té un significat negatiu. Exemple;

Hi ha poques esperances de la seva recuperació. (és a dir, probablement no es recuperi.)

Una mica = alguns, però no gaire. 'Una mica' té un sentit positiu. Exemple;

Hi ha una petita esperança de la seva recuperació. (és a dir, possiblement es pugui recuperar.)