Quina diferència hi ha entre la densitat de volum i la massa? Tots dos són la mateixa cosa? Com la densitat de massa és massa per unitat de volum, però com podem definir la densitat de volum.


Resposta 1:

Per densitat de volum, suposo que intenteu inferir la densitat massiva.

La densitat normal és només la massa per unitat de volum que ocupa (sòlid o líquid o gas) i la unitat SI és kg / m ^ 3.

La densitat a granel s’utilitza més aviat per a pols. Com la densitat individual de la composició de minerals al sòl, etc. És la mateixa massa de fórmula per unitat de volum, però generalment expressada en g / cm ^ 3.

Es defineix com la massa de moltes pegades del material dividida pel volum total que ocupen. El volum total inclou el volum de partícules, el volum de buit entre partícules i el volum de porus intern.

és el mètode com es realitza l'experiment per estudiar la densitat d'aquestes substàncies en pols. Depèn del grau de compactació d'aquesta substància. Termes com ara la densitat de "tocat" es produeixen a partir d'aquest tipus de mesurament de densitat.