Què és un error relatiu? Com l'utilitzo? Quina diferència hi ha entre un error absolut i un error relatiu?


Resposta 1:

Si el pes real d’un objecte és x i una escala el mesura com a y, aleshores

Error absolut A = Valor absolut de (xy)

Error relatiu R = Error absolut / x

% error P = Error relatiu * 100

Exemple: Si 1Kg es mesura com a 990 gm, A = 10 gm, R = 0,01, P = 1%

Tanmateix, si es mesura 100gm com a 90 gm, A = 10 gm, R = 0,1, P = 10%

Tot i que els errors absoluts són iguals en els dos casos, els errors relatius són diferents en un factor de 10.

Per tant, l'error relatiu és un millor indicador d'error que l'error absolut


Resposta 2:

L’error relatiu depèn de la magnitud del valor que estàs expressant, mentre que l’error absolut no.

Si estic executant una gran corporació, ometent un pagament de 1000 dòlars en computació del benefici serà un petit error relatiu. Ni tan sols apareixerà en la declaració de resultats / pèrdues típica perquè figuren en milions de dòlars (o més).

Però si sóc un empleat de baix nivell, una omissió de 1000 dòlars en els salaris serà per a mi un error relatiu molt més gran (i per tant més significatiu) que per a la corporació. Però l’error absolut ($ 1000) és el mateix en tots dos casos.