Quina és la diferència real entre debat, discussió i diàlegs?


Resposta 1:
  • El diàleg i el debat SÓN legítims en una democràcia plural i, per tant, són legítims i útils (per diverses raons) en una discussió sobre polítiques en línia. Les discussions sobre polítiques públiques emocionalment requereixen una moderació minuciosa i propera per evitar que el debat inevitable es degeneri a la discordança. és més comú en l'entorn en línia que el diàleg. Això no és necessàriament una cosa dolenta i és, principalment, un reflex de l'estil d'interacció dominant a la societat occidental en lloc d'una deficiència de l'espai en línia. El diàleg és més comú quan els participants tenen una opinió respecte a l'objectiu general de la discussió. no necessàriament necessita facilitació. Pot desenvolupar-se orgànicament en les circumstàncies adequades.

veure més informació sobre el debat sobre el diàleg