Quina és la diferència bàsica entre efecte i efecte, a través d’exemples?


Resposta 1:

La paraula afecte s’utilitza sempre com a verb, mentre que efecte s’utilitza generalment com a substantiu. Així,

  • Estava afectat per la seva presència. La seva presència tenia un efecte sobre ell.

Hem utilitzat afecte, la forma verbal, en la primera frase; mentre que en aquest últim hem utilitzat el substantiu, és a dir, efecte.

Dit això, us demanaria que us referissin al començament de la meva resposta, en què he esmentat que l'efecte s'utilitza * generalment * com a substantiu. El que vol dir és que, encara que el cas d’efecte d’ús més habitual és el d’un substantiu, es pot utilitzar com a verb. Com a verb, efecte significaria fer que passés alguna cosa. D'altra banda, l'afecte implicaria generalment una conseqüència d'aquesta causa. Exemples a continuació

  • Els generals van provocar una revolta contra el rei. Els ciutadans es van veure molt afectats per la revolta.

A la primera frase, l'efecte com a verb significa que els generals van fer que es produís una revolta. En aquest darrer cas, s’assabenta de les seves lamentables conseqüències sobre els ciutadans del regne.

HTH.


Resposta 2:

afectar és influir en quelcom que és un verb i significa impactar en un canvi. Un exemple seria: el projecte de llei de Trump no ens pot afectar en absolut.

efecte és un substantiu i és el resultat d’alguna cosa. La presidència de Donald Trumps té un efecte terrible sobre nosaltres.

Recordeu afecte del verb amb efectes verbals. No podeu afectar el poema esgarrifós llegint-lo, però podeu gaudir de l'efecte d'un ocell parlant.