Quina és la diferència bàsica entre SP2 i SP3?


Resposta 1:

La diferència bàsica entre la hibridació sp2 i sp3 és que en la hibridació sp2, un s i 2 p-orbitals es superposen entre si i formen 3 orbitals hibridats que tenen la mateixa energia i forma mentre que a la hibridació sp3, un s i 3 orbitals p se solapen entre ells i es formen. 4 hibriden orbitals ... aquesta és la diferència bàsica ...

Tot i això, també hi ha altres diferències, és a dir, angle, però pel que fa a la diferència bàsica, així ho he esmentat. :)