Quina diferència hi ha entre 1 mol i 1 gram?


Resposta 1:

Hi ha moltes maneres d’expressar un talp com

El pes donat, dividit per és la massa molar

O

Volum indicat per 22,4l atSTP

I per 22,7l a NTP

O

Amb el núm. De molècules als alvocats núm.

Espero que ara entengueu 1 mole

Mentre que 1 gram és el pes d'una molècula o d'un ió o d'un compost, etc.

Per exemple. Calcula la massa de NaCl

IE (23) + (35,5) = 58,5grams

Calcula núm. De talps en 7,85gram de Fe

IE 7,85 dividit per 56 per obtenir 0,14 mol