Quina diferència hi ha entre les estructures 2D i 3D en l’anàlisi d’estructures?


Resposta 1:

2D i 3D fan referència a les dimensions reals en un espai de treball d’ordinador. 2D és "pla", utilitzant les dimensions horitzontals i verticals (X i Y), la imatge només té dues dimensions i si es gira cap al lateral es converteix en una línia. 3D afegeix la dimensió de profunditat (Z). Aquesta tercera dimensió permet rotació i visualització des de múltiples perspectives. Bàsicament és la diferència entre una foto i una escultura.

Per obtenir més consultes, visiteu la representació 3d | Serveis de representació 3d | Equip de visualització 3d-3d