Quina diferència hi ha entre 59 i 91 modificadors amb codi CPT en la codificació mèdica?


Resposta 1:

Els modificadors són molt interessants per codificar en codificadors mèdics. Després de tenir molta experiència en codificació mèdica, m'he convertit en còmode amb modificadors.

La principal confusió amb els modificadors és l’ús de modificadors de 59 i 91. Però, si veieu que la confusió hauria d’estar entre el 76 i el 91 modificador, perquè el modificador 76 i 91 i assignat quan són dos procediments duplicats o codi CPT.

Ara, només heu de recordar els punts següents tot codificant per sobre dels modificadors.

El modificador 91 és un procediment de laboratori repetit, per tant, tots els codis de la sèrie 80000 han de ser informats amb 91 modificadors quan es repeteix una prova de laboratori.

El modificador 59 o X {EPSU} es pot donar a qualsevol sèrie de codi CPT de XXXXX, depenent de les edicions NCCI.

El 76 només s'informa de procediments de radiologia realitzats repetidament el mateix metge el mateix dia.

Espero que tots aquests esborrin la vostra confusió sobre modificadors.