Quina diferència hi ha entre 780p i 1080i i quina és més superior?


Resposta 1:

Crec que vol dir "720p" per al primer; es tracta de dos formats estàndard per a televisió d'alta definició, i vol dir 1280 x 720 píxels, exploració progressiva i 1920 x 1080 píxels, exploració entrellaçada. L’entrellaç és un mètode d’escaneig d’imatges de vídeo en què el fotograma complet (en aquest cas, 1920 x 1080 píxels) s’envia com a dos camps separats de 1920 x 540 píxels, un que conté línies imparelles i l’altre que conté parells. numerats. S’utilitza bàsicament com a forma de compressió bruta, ja que podeu enviar dues vegades les línies en el mateix ample de banda (suposant que la velocitat de camp sigui la mateixa que la velocitat de fotograma d’exploració progressiva). Tanmateix, la coincidència té un cost en termes de resolució, ja que moure objectes a l'escena canviarà lleugerament de posició entre fotogrames, la resolució efectiva cau ja que això provoca una lleugera difusió. Això s’expressa com una cosa anomenada factor Kell; La TV generalment assumeix un factor Kell d'aproximadament 0,7, de manera que la transmissió entrellaçada de 1080 línies produeix un resultat aproximadament igual a 1080 * 0,7 o ~ 760 línies. D’aquesta manera es produeixen transmissions entre 1280 x 720 progressives i 1920 x 1080 entre iguals quant a la qualitat final de la imatge.