Quina diferència hi ha entre un filtre de primer ordre i un de segon ordre?


Resposta 1:

Un filtre de primer ordre tindria un condensador o un inductor, que afecta la resposta de freqüència dels filtres. Un filtre de segon ordre tindria dos condensadors o dos inductors, o un condensador i un inductor, que afecten la resposta de freqüència del filtre. Bàsicament, el nombre de la comanda està determinat pel nombre de components actius que afecten la resposta de freqüència del filtre.


Resposta 2:

Ordre bàsicament defineix la velocitat de llançament ... com atenua els senyals que no es troben a la seva banda ..., diuen que un filtre de primer ordre té un dipòsit de -20db / dècada des de la freqüència de tall ... segon. la comanda té -40 db / dècada ....... significa bàsicament el segon ordre és millor en el filtrat que de primer ordre ...... 20 db per dècada implica que el canvi és freqüència de 1:10 .... canvi d'amplitud és de 20db ... bàsicament a la potència

Tal com va assenyalar Mahitha Sharma, aquest ordre també determina el nombre d’elements filtrants. Un simple filtre rc és de primer ordre, LC és segon i així successivament ...