Quina diferència hi ha entre una canalització de dues etapes i una canonada de tres etapes?


Resposta 1:

En un pipeline de 2 etapes, podeu desglossar una tasca en dues sub-tasques i executar-les en pipeline. Diguem que cada etapa triga un cicle a completar-se.

Això significa que en una canalització de dues etapes, cada tasca tindrà dos cicles a completar (coneguts com a latència). A més, com es pot veure a continuació, un cop el pipeline estigui complet, cada cicle obtindreu les tasques de “2” finalització (conegudes com a rendibilitat)

En una pipeline de tres estats, podeu desglossar una tasca en tres sub-tasques i executar-les en pipeline.

Si suposem que cada etapa té 1 cicle, es pot veure que en una canalització de tres etapes, la latència és alta (triguen 3 cicles a completar-se), mentre que el rendiment també és alt (podeu obtenir 3 tasques completant cada cicle)

En conseqüència, es decideixen les etapes per obtenir el màxim rendiment amb una latència adequada.