Quina diferència hi ha entre un desenvolupador de programari principiant i un desenvolupador de programari avançat?


Resposta 1:

Un enginyer en programari principiant:

  • Sobreestima àmpliament les seves habilitats.Inventa la roda.Té una mala comprensió de les eines disponibles. Pot gestionar amb èxit només els projectes de gran abast amb qualsevol grau de certesa. Solucions sobre-o-poc enginyers, però rarament proporciona una solució de la quantitat correcta de complexitat. / funcionalitat.

Un enginyer de programari avançat:

  • Entén les seves pròpies limitacions i sap quan cal demanar ajuda. Entén habitualment problemes de gran abast i pot proporcionar solucions per a aquests problemes. Pot ajudar a altres enginyers més joves a abordar peces del problema que siguin adequades. que ja existeix si resoldrà el problema o algunes parts del problema. Entén les eines disponibles i, quan no les coneixen, investiguen les eines abans d’implementar alguna cosa nova. Amplia la funcionalitat mínima necessària, * però * no dissenyar-se a si mateixa amb possibles funcions futures.

Resposta 2:

Les persones que comencen necessiten més orientacions per mantenir-les en bon camí i tendeixen a cometre més errors en l'estructura general del que estan tractant de desenvolupar. També poden necessitar una mica d’ajuda en els aspectes excel·lents de l’idioma.

Els desenvolupadors més avançats solen trobar el seu propi camí i necessiten menys orientació. També acostumen a saber quan han de fer preguntes o obtenir aclariments sobre els requisits.