Quina diferència hi ha entre una caldera i un renovador?


Resposta 1:

Caldera i carregadors

La caldera és un dispositiu utilitzat per crear vapor aplicant energia calorífica a l’aigua.

Els reiniciatius són intercanviadors de calor normalment utilitzats per proporcionar calor a la part inferior de les columnes de destil·lació industrial. Bullen el líquid del fons d’una columna de destil·lació per generar vapors que es retornen a la columna per conduir la separació de destil·lació. El condensador treu a la part superior de la columna la calor subministrada per la reinici de la part inferior de la columna (font: Wikipedia)

Tipus de reiniciar

  1. Reboilerers de calderaTrobadors de termosifons

Resposta 2:

La caldera és bàsicament un generador de vapor que s’utilitza com a propòsit per generar vapor saturat o sobrecalentat, que fa funcionar encara més la turbina on s’utilitza com a reboiler la destil·lació per transferir la calor d’una substància a l’altra, en un reiniciador s’utilitza bàsicament calor sensible on com a la caldera tant calor sensible i calor latent funcionat