Quina diferència hi ha entre un dipol d’enllaç i un dipol molecular?


Resposta 1:

Els dipols d’enllaços es produeixen dins d’una molècula, per exemple, prenen un haloalcan amb el grup funcional Br-C

Br és altament electronegatiu, de manera que "tirarà" els electrons de l'enllaç cap a aquest fet, fent-lo "lleugerament" negatiu i el carboni lleugerament positiu (delta en minúscula +)

Les molècules de dipol es refereixen, no obstant això, a tota l'entitat i solen produir-se per sort. Com que els electrons estan constantment en moviment, es desplacen aleatòriament cap a un costat de la molecular i fan que aquest costat sigui més negatiu.