Quina diferència hi ha entre un Brand Manager de les empreses de FMCG i un Brand Manager d’una agència de consultoria?


Resposta 1:

Hmm.

La majoria de consultories tenen ... consultors. Potser han contractat antics gestors de la marca com a consultors, però la feina és ben diferent. Un factor diferenciador és la quantitat d’experiència. És possible que un gestor de marques hagi treballat en una dotzena de marques en la seva carrera. Un bon consultor treballarà en una desena de marques cada any. Un gestor de marca és valuós perquè concentren tots els esforços en una o dues marques. Un consultor és valuós per una exposició àmpliament àmplia. Un bon gestor de la marca li apassiona. Un bon consultor és objectiu. És per això que els assessors són millors per esbrinar la direcció d’una marca i els administradors de la marca són millors en el dia a dia d’execució. Els dos no són realment intercanviables.