Quina diferència hi ha entre un BSC en agricultura i botànica?


Resposta 1:

BSC en agricultura us ensenyarà una secció de plantes que es poden cultivar en camps. Us ensenyarà sobre les plantes, el sòl en què creixen, les condicions adequades, etc. Bàsicament es centrarà en aquelles plantes que utilitzem amb finalitats agrícoles.

La botànica, d’altra banda, se centrarà en totes les plantes, les seves espècies, la seva família, les seves dades geogràfiques, la informació biològica en detalls, la seva composició química, etc., bàsicament és l’estudi del MBBS en el cas de les plantes.


Resposta 2:

Vegeu la llicenciatura en agricultura i la llicenciatura en botànica totes dues estan relacionades amb les plantes, però una cosa he de dir que si l’agricultura BSc és un conjunt, la botànica BSc és la seva subjecció. Permeteu-me simplificar que la majoria dels temes tractats en la botànica BSc són els mateixos que l'agricultura, la fisiologia vegetal, la morfologia, la bioquímica, la biotecnologia, la genètica, etc. Totes aquestes qüestions es tracten de l'agricultura BSc, però en un sentit més ampli.

Com a Agricultura BSc inclou, Agronomia, Biotecnologia vegetal, patologia vegetal, Horticultura, cria d’animals, entomologia, Educació en extensió, Química del sòl i molts altres. Així, hi ha una gran diferència en l’agricultura BSc. i botànica.

Espero que això us satisfà !!

gràcies:)