Quina diferència hi ha entre un comitè i un consell?


Resposta 1:

No hauríeu d’anar bé només a l’entrada de les entrades de vocabulari als diccionaris. La meva manera de descriure les paraules per la meva política seria que els comitès són temporals i amb finalitats poc especificades, mentre que els consells són permanents i amb finalitats àmplies. Els membres de qualsevol dels dos poden ser elegits o designats, però les eleccions són més propenses a consells mentre que la designació és més probable a comitès.