Quina diferència hi ha entre un substantiu comú i un substantiu?


Resposta 1:

Un substantiu comú és qualsevol substantiu que no sigui un substantiu propi.

Substantius comuns: escriptori, taula, automòbil, infant, escola

Substantius propis: Mt. McKinley, Tennessee, organització de la Creu Roja, John Brown

Els substantius materials són un subconjunt de substantius comuns. Són substàncies que fan referència a un material a partir del qual es fan altres coses.

Substantius materials: or, plata, marbre, cotó, seda, plàstic